تاریخچه سود سهام های معرفی شده

به نام خدا

در این بخش تاریخچه روزانه سوددهی مجموع سهام های ( سیگنال های ) معرفی شده درسایت با اعلام لحظه خرید و فروش اعلام می گردد.به عنوان مثال ، طبق جمله زیر :
چهارشنبه ، 6 اسفند 1399 : 18 درصد
یعنی سود مجموع سهام های اعلامی درسایت در روز چهارشنبه، 18 اسفند 1399 برابر 18 درصد در آن روز بوده است.در تمامی بخش های سایت نیز منظور از سود،سود مجموع سهام های اعلامی درسایتمی باشد.
راه اندازی سایت در تاریخ 23 بهمن ماه 1399.
اعلام ها از تاریخ شنبه ، 2 اسفند 1399 می باشد.
روزهای پنجشنبه و جمعه بازار بورس تعطیل می باشد.
همانطور که در بخش سوالات متداول و پشتیبانی نیز بیان شد ، با توجه به وضعیت بازار بورس ، تحلیلگران سایت اقدام به معرفی سهام روزانه می کنند،ممکن است 1 سهم،2 سهم،چند سهم و یا حتی در روزی بدون سهم باشد.کاملا بستگی به وضعیت بازار بورس دارد.طبیعتا بر اساس تعداد سهم های معرفی شده در هر روز ، سود مجموع سهام های اعلامی نیز متفاوت خواهد بود.

(( سال 1399 ))

اسفند 1399
شنبه ، 2 اسفند 1399 : 9 درصد
یکشنبه ، 3 اسفند 1399 : 9 درصد
دوشنبه ، 4 اسفند 1399 : 8 در صد
سه شنبه ، 5 اسفند 1399 : 2 درصد
چهارشنبه ، 6 اسفند 1399 : 18 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه ، 9 اسفند 1399 : 11 درصد
یکشنبه، 10 اسفند 1399 : 4 درصد
دوشنبه، 11 اسفند 1399 : 6 درصد
سه شنبه، 12 اسفند 1399 : 8 درصد
چهار شنبه، 13 اسفند 1399 : 13 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه ، 16 اسفند 1399 : 8 درصد
یکشنبه ، 17 اسفند 1399 : 5 درصد
دوشنبه، 18 اسفند 1399 : 9 درصد
سه شنبه، 19 اسفند 1399 : 10 درصد
چهارشنبه، 20 اسفند 1399 : 10 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

شنبه ، 23 اسفند 1399 : 21 درصد
یکشنبه ، 24 اسفند 1399 : 6 درصد
دوشنبه، 25 اسفند 1399 : 12 درصد
سه شنبه، 26 اسفند 1399 : 13.5 درصد
چهارشنبه، 27 اسفند 1399 : 8.4 درصد
از 28 اسفند 1399 تا 6 فروردین 1400 بورس تعطیل است.

(( سال 1400 ))

فروردین 1400
شنبه، 7 فروردین ماه 1400: 20.8 درصد

یکشنبه، 8 فروردین ماه 1400: 3 درصد
دوشنبه، 9 فروردین ماه 1400: نیمه شعبان،تعطیل رسمی
سه شنبه، 10 فروردین ماه 1400: 13.3 درصد
چهارشنبه، 11 فروردین ماه 1400: 10 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 14 فروردین ماه 1400: 9.5 درصد
یکشنبه، 15 فروردین ماه 1400: 4.5 درصد
دوشنبه، 16فروردین ماه 1400:
نظر به معاملات ضعیف روزهای گذشته در هفته جاری و قفل صف های فروش بسیار زیاد، اجماع نظر تیم تحلیل مبنی بر نقد ماندن کاربران گرامی برای امروز بود و در ساعت 8:35 صبح امروز 16 فروردین ماه 1400 به اطلاع تمامی کاربران در بخش سیگنال روزانه کاربران ویژه و همچنین بخش سیگنال روزانه ، رسید.
سه شنبه، 17 فروردین ماه 1400 : 12.4 درصد
چهارشنبه، 18 فروردین ماه 1400 : 10 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 21 فروردین ماه 1400: 4.25 درصد
یکشنبه، 22 فروردین ماه 1400: 8.5 درصد
دوشنبه، 23 فروردین ماه 1400: 9.6 درصد
سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400: 7.9 درصد
چهارشنبه، 24 فروردین ماه 1400: 7.8 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 28 فروردین ماه 1400: 7.7 درصد
یکشنبه، 29 فروردین ماه 1400: 5.4 درصد
دوشنبه، 30 فروردین ماه 1400: 15.7 درصد
سه شنبه، 31 فروردین ماه 1400: 16.7 درصد

اردیبهشت 1400
چهارشنبه، 01 اردیبهشت ماه 1400: 33.6 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 4 اردیبهشت ماه 1400: 15.75 درصد
یکشنبه، 5 اردیبهشت ماه 1400: 14.6 درصد
دوشنبه، 6 اردیبهشت ماه 1400: 18.55 درصد
سه شنبه، 7 اردیبهشت ماه 1400: 14.35 درصد
چهار شنبه، 8 اردیبهشت ماه 1400: 64.9 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 11 اردیبهشت ماه 1400: 36.7 درصد
یکشنبه، 12 اردیبهشت ماه 1400: 18.6 درصد
دوشنبه، 13 اردیبهشت ماه 1400: 16.1 درصد
سه شنبه، 14 اردیبهشت ماه 1400: شهادت مولا امیرالمومنین حضرت علی ( ع ) ،تعطیل رسمی
چهارشنبه، 15 اردیبهشت ماه 1400: 11.3 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 18 اردیبهشت ماه 1400: 21.05 درصد
یکشنبه، 19 اردیبهشت ماه 1400: 14.25 درصد
دوشنبه، 20 اردیبهشت ماه 1400:
نظر به اعلام سازمان بورس مبنی بر اعمال دامنه +-5 و مشخص نبودن زمان اعمال در اخبار،تیم تحلیل بر مبنای +-5 اقدام به تحلیل کردند اما در ساعت 8:35 امروز صبح به کاربران ، در بخش سیگنال های روزانه کاربران ویژه اعلام شد که در صورت عدم اعمال +-5 در تابلو سهام،از معامله بر اساس تحلیل نمادهای امروزسایتخودداری کنند.
سه شنبه، 21 اردیبهشت ماه 1400: 12.7 درصد
چهارشنبه، 22 اردیبهشت ماه 1400: 25.7 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 25 اردیبهشت ماه 1400: 44.4 درصد
یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه 1400: 39.45 درصد
دوشنبه، 27 اردیبهشت ماه 1400: 32.5 درصد
سه شنبه، 28 اردیبهشت ماه 1400: 55.25 درصد
چهارشنبه، 29 اردیبهشت ماه 1400: 29.85 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

خرداد 1400
شنبه، 01 خردادماه 1400: 33.4 درصد
یکشنبه، 02 خردادماه 1400: 52.15 درصد
دوشنبه، 03 خردادماه 1400: 47.4 درصد
سه شنبه، 04 خردادماه 1400: 37 درصد
چهارشنبه، 05 خردادماه 1400: 37.95 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 08 خردادماه 1400: 34.6 درصد
یکشنبه، 09 خردادماه 1400: 46.52 درصد
دوشنبه، 10 خردادماه 1400: 66.95 درصد
سه شنبه، 11 خردادماه 1400: 58.25 درصد
چهارشنبه، 12 خردادماه 1400: 49.6 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،15 خردادماه 1400:تعطیل رسمی
یکشنبه،16 خردادماه 1400:تعطیل رسمی
دوشنبه،17 خردادماه 1400: 58.8 درصد
سه شنبه،18 خردادماه 1400: 72.75 درصد
چهارشنبه 19خرداد ماه 1400 :  59.4 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،22 خردادماه 1400: 63.5 درصد
یکشنبه،23 خردادماه 1400: 55.4 درصد
دوشنبه،24 خردادماه 1400: 57 درصد
سه شنبه،25 خردادماه 1400: 39.65درصد
چهارشنبه،26خردادماه 1400: 59.65 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،29 خردادماه 1400: 58.1 درصد
یکشنبه،30خردادماه 1400: 47.2 درصد
دوشنبه،31 خردادماه 1400 : 102.45 درصد

تیر 1400
سه شنبه،1 تیرماه 1400 : 40.3 درصد
چهارشنبه،2تیرماه 1400 : 52.9 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،5 تیرماه 1400 : 59.05 درصد
یکشنبه،6 تیرماه 1400 : 61.45 درصد
دوشنبه،7 تیرماه 1400 : 46.2 درصد
سه شنبه،8 تیرماه 1400 : 60.25 درصد
چهارشنبه،9 تیرماه 1400 : 48.75 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،12 تیرماه 1400 : 23.25 درصد
یکشنبه،13 تیرماه 1400 : 60.25 درصد
دوشنبه،14 تیرماه 1400 : 42.85 درصد
سه شنبه،15 تیرماه 1400 : 36.25 درصد
چهارشنبه،16 تیرماه 1400 : 41.35 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،19 تیرماه 1400 : 39.1 درصد
یکشنبه،20 تیرماه 1400 : 65.95 درصد
دوشنبه،21 تیرماه 1400 : 31.1 درصد
سه شنبه،22 تیرماه 1400 : 56.6 درصد
چهار شنبه،23 تیرماه 1400 : 56.7 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،26تیرماه 1400 : 37.75 درصد
یکشنبه،27 تیرماه 1400 : 43.55 درصد
دوشنبه،28 تیرماه 1400 : 58.15 درصد
سه شنبه،29 تیرماه 1400 : طبق اعلام سازمان بورس، بازار بورس امروز تعطیل می باشد.
چهار شنبه،30 تیرماه 1400 : عید قربان،تعطیل رسمی
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

مرداد 1400
شنبه،2 مردادماه 1400 : طبق اعلام سازمان بورس، بازار بورس امروز تعطیل می باشد.
یکشنبه،3 مردادماه 1400 : طبق اعلام سازمان بورس، بازار بورس امروز تعطیل می باشد.
دوشنبه،4 مردادماه 1400 : 37.25 درصد
سه شنبه،5 مردادماه 1400 : 47.8 درصد
چهارشنبه،6 مردادماه 1400 : 70.65 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،9 مردادماه 1400 : 61.2 درصد
یکشنبه،10 مردادماه 1400 : 43.05 درصد
دوشنبه،11 مردادماه 1400 : 54.6 درصد
سه شنبه،12 مردادماه 1400 : 47.35 درصد
چهارشنبه،13 مردادماه 1400 : 50.45 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،16 مردادماه 1400 : 42.55 درصد
یکشنبه،17 مردادماه 1400 : 49.7 درصد
دوشنبه،18 مردادماه 1400 : 55.95 درصد
سه شنبه،19 مردادماه 1400 : 49.96 درصد
چهارشنبه،20 مردادماه 1400 : 40.9 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،23 مردادماه 1400 : 32.1 درصد
یکشنبه،24 مردادماه 1400 : 38.3 درصد
دوشنبه،25 مردادماه 1400 : طبق اعلام سازمان بورس، بازار بورس امروز تعطیل می باشد.
سه شنبه،26 مردادماه 1400 : طبق اعلام سازمان بورس، بازار بورس امروز تعطیل می باشد.
چهارشنبه،27 مردادماه 1400 : تعطیل رسمی،تاسوعا
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،30مردادماه 1400 : طبق اعلام سازمان بورس، بازار بورس امروز تعطیل می باشد.
یکشنبه،31 مردادماه 1400 : 30.4 درصد

شهریور 1400
دوشنبه، 1 شهریور ماه 1400: 59.39 درصد
سه شنبه، 2 شهریور ماه 1400: 41.3 درصد
چهارشنبه، 3 شهریور ماه 1400: 70.05 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 6 شهریور ماه 1400: 62.6 درصد
یکشنبه، 7 شهریور ماه 1400: 64.4 درصد
دوشنبه، 8 شهریور ماه 1400: 33.4 درصد
سه شنبه، 9 شهریور ماه 1400: 92.75 درصد
چهارشنبه، 10 شهریور ماه 1400: 67.7 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 13 شهریور ماه 1400: 35.15 درصد
یکشنبه، 14 شهریور ماه 1400: 97.2 درصد
دوشنبه، 15 شهریور ماه 1400: 60.7 درصد
سه شنبه، 16 شهریور ماه 1400: 65.45 درصد
چهارشنبه، 17 شهریور ماه 1400: 50.2 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 20 شهریور ماه 1400: 26.6 درصد
یکشنبه، 21 شهریور ماه 1400: 3.8 درصد
دوشنبه، 22 شهریور ماه 1400: 64.05 درصد
سه شنبه، 23 شهریور ماه 1400: 36.2درصد
چهارشنبه، 24 شهریور ماه 1400: 30.4درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 27 شهریور ماه 1400: 18.2 درصد
یکشنبه، 28 شهریور ماه 1400: 43.55 درصد
دوشنبه، 29 شهریور ماه 1400: 33.1 درصد
سه شنبه، 30 شهریور ماه 1400: 31.8 درصد
چهارشنبه، 31 شهریور ماه 1400: 45.15 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

مهر 1400
شنبه، 3 مهر ماه 1400: 25.3 درصد
یکشنبه، 4 مهر ماه 1400: 51.15 درصد
دوشنبه، 5 مهر ماه 1400:اربعین سالار شهیدان، تعطیل رسمی
سه شنبه، 6 مهر ماه 1400: 63.45 درصد
چهارشنبه، 7 مهر ماه 1400: 42.05 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 10 مهر ماه 1400: 36.05 درصد
یکشنبه، 11 مهر ماه 1400: 36.45 درصد
دوشنبه، 12 مهر ماه 1400: 46.05 درصد
سه شنبه، 13 مهرماه 1400:رحلت حضرت پیامبر،شهادت امام حسن مجتبی، تعطیل رسمی
چهارشنبه، 14 مهر ماه 1400: 35.9 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 17 مهر ماه 1400: 37.6 درصد
یکشنبه، 18 مهر ماه 1400: 44.75 درصد
دوشنبه، 19 مهر ماه 1400: 30.15 درصد
سه شنبه، 20 مهر ماه 1400: 25.55 درصد
چهارشنبه، 21 مهر ماه 1400: 44.55 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 24 مهر ماه 1400: 51.05 درصد
یکشنبه، 25 مهر ماه 1400: 28.5 درصد
دوشنبه، 26 مهر ماه 1400: 52.3 درصد
سه شنبه، 27 مهر ماه 1400: 27.6 درصد
چهارشنبه، 28 مهر ماه 1400: 24.05 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

آبان 1400
شنبه، 1 آبان ماه 1400: 26.7 درصد
یکشنبه،2آبان ماه 1400:تعطیل رسمی، میلاد پیامبر اعظم و امام صادق (ع)
دوشنبه، 3 آبان ماه 1400: 49.45 درصد
سه شنبه، 4 آبان ماه 1400: 79.58 درصد
چهارشنبه، 5 آبان ماه 1400: 62.7 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 8 آبان ماه 1400: 51.65 درصد
یکشنبه، 9 آبان ماه 1400: 39.03 درصد
دوشنبه، 10 آبان ماه 1400: 91.05 درصد
سه شنبه، 11 آبان ماه 1400: 62.35 درصد
چهارشنبه، 12  آبان ماه 1400: 38.6 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 15 آبان ماه 1400: 8.75 درصد
یکشنبه، 16 آبان ماه 1400: 45 درصد
دوشنبه، 17 آبان ماه 1400: 87.85 درصد
سه شنبه، 18 آبان ماه 1400: 38.4 درصد
چهارشنبه، 19  آبان ماه 1400: 31.95 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 22 آبان ماه 1400: 45.35 درصد
یکشنبه، 23 آبان ماه 1400: 23.45 درصد
دوشنبه، 24 آبان ماه 1400: 23.25 درصد
سه شنبه، 25 آبان ماه 1400: 41 درصد
چهارشنبه، 26 آبان ماه 1400: 18.85 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

شنبه، 29 آبان ماه 1400: 42.95 درصد
یکشنبه، 30 آبان ماه 1400: 50.6 درصد

آذر 1400
دوشنبه، 1 آذر ماه 1400: 25.75 درصد
سه شنبه، 2 آذر ماه 1400: 29.35 درصد
چهارشنبه، 3 آذر ماه 1400: 18.85 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 6 آذر ماه 1400: 22.45 درصد
یکشنبه، 7 آذر ماه 1400: 38.45 درصد
دوشنبه، 8 آذر ماه 1400: 38.15 درصد
سه شنبه، 9 آذر ماه 1400: 23.35 درصد
چهارشنبه، 10 آذر ماه 1400: 19.6 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 13 آذر ماه 1400: 32.6 درصد
یکشنبه، 14 آذر ماه 1400: 28.25 درصد
دوشنبه، 15 آذر ماه 1400: 18.85 درصد
سه شنبه، 16 آذر ماه 1400: 31.45 درصد
چهارشنبه، 17 آذر ماه 1400: 35.2 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 20 آذر ماه 1400: 29.65 درصد
یکشنبه، 21 آذر ماه 1400: 26.9 درصد
دوشنبه، 22 آذر ماه 1400: 30 درصد
سه شنبه، 23 آذر ماه 1400: 59.85 درصد
چهارشنبه، 24 آذر ماه 1400: 41.55 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 27 آذر ماه 1400: 47.1 درصد
یکشنبه، 28 آذر ماه 1400: 23.3 درصد
دوشنبه، 29 آذر ماه 1400: 29.05 درصد
سه شنبه، 30 آذر ماه 1400: 26.6 درصد

دی 1400
چهارشنبه، 1 دی ماه 1400: 21.4 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 4 دی ماه 1400: 30.6 درصد
یکشنبه، 5 دی ماه 1400: 48.25 درصد
دوشنبه، 6 دی ماه 1400: 16.6 درصد
سه شنبه، 7 دی ماه 1400: 32.15 درصد
چهارشنبه، 8 دی ماه 1400: 31.8 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 11 دی ماه 1400: 21 درصد
یکشنبه، 12 دی ماه 1400: 38.5 درصد
دوشنبه، 13 دی ماه 1400: 23.05 درصد
سه شنبه، 14 دی ماه 1400: 21.6 درصد
چهارشنبه، 15 دی ماه 1400: 22.1 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 18 دی ماه 1400: 27.4 درصد
یکشنبه، 19 دی ماه 1400: 23.08 درصد
دوشنبه، 20 دی ماه 1400: 25.2 درصد
سه شنبه، 21 دی ماه 1400: 38.3 درصد
چهار شنبه، 22 دی ماه 1400: 33 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 25 دی ماه 1400: 21.7 درصد
یکشنبه، 26 دی ماه 1400: 24.3 درصد
دوشنبه، 27 دی ماه 1400: 25.1 درصد
سه شنبه، 28 دی ماه 1400: 15.3 درصد
چهار شنبه، 29 دی ماه 1400: 20.06 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.

بهمن 1400
شنبه، 2 بهمن ماه 1400: 23.6 درصد
یکشنبه، 3 بهمن ماه 1400: 17 درصد
دوشنبه، 4 بهمن ماه 1400: 18.2 درصد
سه شنبه، 5 بهمن ماه 1400: 15.8 درصد
چهارشنبه، 6 بهمن ماه 1400: 28.1 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 9 بهمن ماه 1400: 62.2 درصد
یکشنبه، 10 بهمن ماه 1400: 74 درصد
دوشنبه، 11 بهمن ماه 1400: 71.1 درصد
سه شنبه، 12 بهمن ماه 1400: 68 درصد
چهارشنبه، 13 بهمن ماه 1400: 53.8 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 16 بهمن ماه 1400: 66.1 درصد
یکشنبه، 17 بهمن ماه 1400: 38 درصد
دوشنبه، 18 بهمن ماه 1400: 42 درصد
سه شنبه، 19 بهمن ماه 1400: 34 درصد
چهارشنبه، 20 بهمن ماه 1400: 62.7 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 23 بهمن ماه 1400: 51 درصد
یکشنبه، 24 بهمن ماه 1400: 43 درصد
دوشنبه، 25 بهمن ماه 1400: 46.7 درصد
سه شنبه : 26 بهمن 1400 : ولادت امیرالمومنین حضرت علی ( ع ) ،تعطیل رسمی
چهارشنبه، 27 بهمن ماه 1400: 49 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 30 بهمن ماه 1400: 63 درصد

اسفند 1400
یکشنبه، 1 اسفندماه 1400: 48 درصد
دوشنبه، 2 اسفندماه 1400: 60.6 درصد
سه شنبه، 3 اسفندماه 1400: 52 درصد
چهارشنبه، 4 اسفندماه 1400: 57.3 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 7 اسفندماه 1400: 66 درصد
یکشنبه، 8 اسفندماه 1400: 42.6 درصد
دوشنبه، 9 اسفندماه 1400: 49.4 درصد
سه شنبه ، 10 اسفند 1400: مبعث حضرت پیامبر اعظم،تعطیل رسمی
چهارشنبه، 11 اسفندماه 1400: 61 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 14 اسفندماه 1400: 43.1 درصد
یکشنبه، 15 اسفندماه 1400: 45 درصد
دوشنبه، 16 اسفندماه 1400: 74.6 درصد
سه شنبه، 17 اسفندماه 1400: 68 درصد
چهارشنبه، 18 اسفندماه 1400: 53.7 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 21 اسفندماه 1400: 23.3 درصد
یکشنبه، 22 اسفندماه 1400: 48.8 درصد
دوشنبه، 23 اسفندماه 1400: 56.7 درصد
سه شنبه، 24 اسفندماه 1400: 51.03 درصد
چهارشنبه، 25 اسفندماه 1400: 69 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 28 اسفندماه 1400: 63.1 درصد
از 29 اسفند 1400 تا 5 فروردین 1401 بورس تعطیل است.

(( سال 1401 ))

فروردین 1401
شنبه، 6 فروردین ماه 1401: 83.06 درصد
یکشنبه، 7 فروردین ماه 1401: 87.1 درصد
دوشنبه، 8 فروردین ماه 1401: 86 درصد
سه شنبه، 9 فروردین ماه 1401: 72.8 درصد
چهارشنبه، 10 فروردین ماه 1401: 59.4 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 13 فروردین ماه 1401: تعطیل رسمی
یکشنبه، 14 فروردین ماه 1401: 88.1 درصد
دوشنبه،15 فروردین ماه 1401 : 62.8 درصد
سه شنبه،16 فروردین ماه 1401 : 67 درصد
چهارشنبه،17 فروردین ماه 1401 : 43.1 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،20 فروردین ماه 1401: 53.8 درصد
یکشنبه،21 فروردین ماه 1401: 71.7 درصد
دوشنبه،22 فروردین ماه 1401: 64.9 درصد
سه شنبه،23 فروردین ماه 1401: 44.7 درصد
چهارشنبه،24 فروردین ماه 1401 :58.9 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،27 فروردین ماه 1401: 61.5 درصد
یکشنبه،28 فروردین ماه 1401: 68.08 درصد
دوشنبه،29 فروردین ماه 1401: 79.3 درصد
سه شنبه،30 فروردین ماه 1401: 86.2 درصد
چهارشنبه،31 فروردین ماه 1401: 81 درصد

اردیبهشت 1401
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه، 3 اردیبهشت ماه 1401: شهادت مولا امیرالمومنین حضرت علی ( ع ) ،تعطیل رسمی
یکشنبه، 4 اردیبهشت ماه 1401: 52.7
دوشنبه، 5 اردیبهشت ماه 1401: 59.01
سه شنبه، 6 اردیبهشت ماه 1401: 74
چهارشنبه، 7 اردیبهشت ماه 1401: 71.9
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،10 اردیبهشت ماه 1401: 53.3 درصد
یکشنبه،11 اردیبهشت ماه 1401: 42 درصد
دوشنبه،12 اردیبهشت ماه 1401: 59.9 درصد
سه شنبه و چهارشنبه ، عید سعید فطر،تعطیل رسمی
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،17 اردیبهشت ماه 1401: 78.4 درصد
یکشنبه،18 اردیبهشت ماه 1401: 81 درصد
دوشنبه،19 اردیبهشت ماه 1401: 38.01 درصد
سه شنبه،20 اردیبهشت ماه 1401: 55.3 درصد
چهارشنبه، 21 اردیبهشت ماه 1401: 66.7
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،24 اردیبهشت ماه 1401: 51.2 درصد
یکشنبه،25 اردیبهشت ماه 1401: 53 درصد
دوشنبه،26 اردیبهشت ماه 1401: 67.7 درصد
سه شنبه،27 اردیبهشت ماه 1401: 73.3 درصد
چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه 1401: 61 درصد
پنجشنبه و جمعه بورس تعطیل است.
شنبه،31 اردیبهشت ماه 1401: 41 درصد

خرداد 1401
یکشنبه، 1 خرداد ماه 1401: 63.7 درصد
دوشنبه، 2 خرداد ماه 1401: 36.6 درصد
سه شنبه، 3 خرداد ماه 1401: 55.09 درصد